Βιωματικό εργαστήριο στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ με θέμα: «Γνωρίζοντας την πανίδα και τη χλωρίδα του Ολύμπου»
Τα μέλη του ΚΠΕ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ – ΚΙΣΣΑΒΟΥ  παρουσίασαν σε μαθητές σχολείων της περιοχής  την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής του Ολύμπου. Κατόπιν, οι μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδι που αφορούσε το συγκεκριμένο θέμα, ενώ το εργαστήριο περιλάμβανε μεταφορά των μαθητών στην παρολύμπια περιοχή, όπου παρατήρησαν τα φυτά που αναπτύσσονται στην περιοχή.
Η συγκεκριμένη δράση είχει σκοπό την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και το πώς πρέπει να προστατέψουμε την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, η οποία συμβάλλει στην ισορροπία της φύσης.