Στο πλαίσιο του έργου “Rural DEAR Agenda” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα αναπτυξιακά εμπόδια και η προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συμμετέχουν δραστήριοι Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλίας μεταξύ αυτών και ο ΧΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αναπτυξιακή εκπαίδευση είναι μια ενεργή μαθησιακή διαδικασία, η οποία βασίζεται στις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας, της συμμετοχής και της συνεργασίας. Συμβάλει στη μετάβαση των ανθρώπων από την απλή γνώση των προτεραιοτήτων για την διεθνή ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη, μέσω της κατανόησης των αιτιών και των συνεπειών παγκόσμιων θεμάτων, στην προσωπική συμμετοχή και δράση
Στα μορφωτικά αγαθά της αναπτυξιακής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται
-η φτώχεια και η καταπολέμηση της
– ο ρατσισμός
– η πείνα και η διασφάλιση της τροφής
– το θεμιτό εμπόριο
– η μετανάστευση
– τα ανθρώπινα δικαιώματα
– η παγκοσμιοποίηση
-οι σχέσεις Βορρά-Νότου
– η ειρήνη και η ανάπτυξη
– τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα
– τα δικαιώματα των παιδιών
– η ισότητα των φύλων
– βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη